Intospace

CPM (Cost per Mille)

Det samlede annonceforbrug pr. 1.000 visninger på en hjemmeside bliver beregnet via den formel. Hvis ens fokus er at skabe brand awareness, er denne strategi optimal. Mille er latin for tusinde (1000). CPM er en forkortelse for “Cost per mille”. Med andre ord CPM betyder på dansk prisen for 1.000 visninger.

CPM = (Samlede pris for kampagnen/antallet af visninger)*1000.

Se også disse

CPM (Cost per Mille)

Hvad er prisen for 1.000 visninger? Betal kun hver gang din Banner reklame bliver vist til den rette målgruppe.
CPM er en faktureringsmodel, der opkræves på grundlag af visninger. På den måde ligner den f.eks. CPC , men der er også nogle meget vigtige forskelle. Først og fremmest er traditionelle CPM-baserede kampagner rettet mod et bestemt antal visninger, mens CPC-kampagner er rettet mod en bestemt omkostning pr. klik. For det andet faktureres CPC-kampagner, når kampagnen har nået sit mål, mens CPM-kampagner faktureres på grundlag af visninger, der opfylder eller overstiger en bestemt tærskel. Efterhånden som publikums seervaner ændrer sig (og det gør de uundgåeligt), bliver CPM-fakturering mindre effektiv efterhånden som tiden går. Din annonce kan f.eks. blive vist ofte i løbet af en dag.
Call Now Button