Eksempel 2 - Kend din arketype

Mange spørgsmål kan stilles i denne cases f.eks. sælger du Mobiltelefoner eller Smartphones? Men når alt kommer til alt er spørgsmålet i dette tilfælde; husker du at følge med tiden? Der er nemlig stor betydning når brugerne skifter adfærd.

Kunden mener at deres målgruppe er unge kvinder i start 20érne fordelt i hele landet.  Herefter kommer gruppen, unge kvinder i start 30érne. Grunden til at kunden mener det er deres vigtigste målgrupper, er fordi, det er de patienter de ser i klinikken og dermed styrker det opfattelsen af, at det er deres målgruppe – og så sigter de logisk nok efter dem. 

Det avler at der kommer flere fra det segment, da alt marketing, materiale og budget går til den målgruppe. 

Ved at analysere data over periode, kunne vi se og vise, at der var en overvægt af middelaldrene kvinder over 50 år, fordelt meget lige i hele landet. Med andre ord – både kampagner, indhold og formuleringer sigter efter en målgruppe som rammer mere end 20 år forkert. 

Dernæst kom overraskende Unge mænd – en målgruppe som slet ikke er prioteret. Den anden største gruppe kan derfor ikke finde nogle til behandlinger til dem (mænd) på hjemmesiden – Med andre ord; den anden største gruppe, går forgæves. 

Desuden kunne vi se at der på tværs af målgrupper, var en ikke ubetydelig overvægt var centraliseret omkring København. Hvilket vil sige at man selvfølgelig skal målrette en stor del af sin forretning til guide københavnerne til klinikken. Som pga. af sin placering har målrettet meget at sit materiale til et forholdsvist begrænset område omkring klinikken.